Fast shipping on all orders
  Sign up to our newsletter and receive exclusive offers and promotions!

Post

How to use the disinfecting product to kill all bacteria and germs in the house

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกลายเป็นของจำเป็นที่ทุกคนต้องมีติดตัวและติดบ้านในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ Coronavirus ต้นเหตุของโรค Covid-19 วันนี้เราเลยอยากแนะนำวิธีการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค Covid-19 มาฝากกันค่ะ

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว

1. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าสามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย หรือ ฆ่าเชื้อไวรัส

2. ต้องได้รับการ "ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จาก อย." โดยสังเกตได้จากเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจําหน่ายในท้องตลาด ได้แก่

3. มีสารสำคัญที่เป็นสารฆ่าเชื้อ เช่น เอทิลแอลกอฮอล์ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ โซเดียมไฮโปคลอไรต์

ข้อแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว

1. ทำตามวิธีใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอัตราส่วนการผสมและระยะเวลาที่ให้ใช้

2. ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวและวัสดุต่างๆ เป็นประจํา โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยควรเพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อ

3. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวเช็ดทําความสะอาดผิวหนัง

4. ห้ามแบ่งใส่ขวดน้ำดื่ม และห้ามนําผลิตภัณฑ์หลายชนิดมาผสมรวมกันเพราะอาจเกิดอันตรายหรืออาจลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ

5. เก็บให้มิดชิด ห่างจากน้ำดื่มและมือเด็ก

ฆ่าเชื้อโรค-น้ำยาทำความสะอาด-Covid-19-coronavirus-โควิด19-โคโรน่าไวรัส

วิธีป้องกันตัวเองจาก Covid-19

1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปในแหล่งชุมชน

2. เลี่ยงการสัมผัสสิ่งของในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือบ่อยๆ และหลังกลับจากข้างนอกควรอาบน้ำสระผมทันที

3. นำเสื้อผ้าไปซักด้วยผงซักฟอก ในน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 70 - 90 องศาเซลเซียส แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง

4. ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางตักอาหาร ไม่ใช้ภาชนะและของใช้อื่นๆ ร่วมกัน

นอกจากทำความสะอาดร่างกายและของใช้ต่างๆแล้ว ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ให้สารอาหารครบถ้วน เน้นผักผลไม้ที่ให้วิตามินและใยอาหาร ที่ช่วยในการขับถ่ายของเสียและเชื้อโรคออกจากร่างกาย และอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆ ด้วยนะคะ